ที่อยู่ : โรงเรียนร่มเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทรศัพท์    0-7359-1519       
ผู้ดูและระบบ :: นายสุริยา  ลูโบะเด็ง และ นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
E-mail :: tuan.tsu@gmail.com
:: ข้อมูลทั่วไป ::
:: ข้อมูลบุคลากร ::
:: โครงสร้างการบริหาร ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
:: ความภาคภูมิใจ::
:: แหล่งเรียนรู้::
:: หน้าแรก ::
:: Link ภายนอก ::
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
นายมะดาโอ๊ะ     ยูโซะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางโศรยา     หะยีอีแต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายอับดุลเร๊าะมัน    หะยีปะดอเฮง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ

นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
ผู้ดูแลระบบ
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
ผู้ดูแลระบบ
นายอับดุลกอเดร์  อิบบรอฮิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อิสลามศึกษา
นายอุสมาน  สะนิ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นายมุสตากีม   โตะแซ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นายมะดาโอ๊ะ  มะทา
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นายอับดุลอาซะ   ปิ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นายอุสมาน  สะนิ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นายอัดนาน  เจ๊ะเด็ง
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นายสุกรี   แมเร๊าะ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นายบุรฮานุดีน   ยีดิง
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นางรอฟีอะห์  สมัยอุดม
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นางเฟาซียะห์  สะนิ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นางอามีนะห์  หะยีวาเด็ง
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นางยาวาเฮ  ยะอิง
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ